Bobath therapie

Bobath-therapie Bobath-therapie is een behandeling die wordt gegeven aan kinderen onder andere cerebral palsy, CP. De bedoeling van Bobath-therapie is in de eerste plaats om de spierspanning (tonus) te normaliseren. Zo lokken de therapeuten een beter posturaal mechanisme uit. Door die betere houding kan de patiënt het sensomotorisch normale ervaren. Daardoor is hij in staat om meer harmonieuze en aangepaste bewegingspatronen te leren kennen. Door herhaling van deze patronen krijgt hij de mogelijkheid om een betere controle te verwerven over zijn houding en zijn beweging. Daardoor wordt het mogelijk om langzaam tot een betere interactie met de omgeving te komen. Om de tonus enerzijds te verlagen, wordt inhibitie gebruikt. Dat kan via beweging, gewichtstransfer, positionering… Om de tonus anderzijds te verhogen, wordt gebruikgemaakt van de zwaartekracht en het lichaamsgewicht, stimulatie door druk en tapping. Bij elk onderdeel van de behandeling is de betrokkenheid van de patiënt noodzakelijk. Dit betekent echter niet dat hij zelf willekeurig de motoriek moet sturen, maar met de hulp van de therapeut kan hij de houding beter voelen en gemakkelijker adequate bewegingen uitvoeren. Omdat alle patiënten met spasticiteit verschillend zijn, zijn hun therapeutische noden ook specifiek en individueel. Voor elke patiënt moet de therapeut precies de mogelijkheden en sensomotorische moeilijkheden vaststellen. Hij moet nagaan welke manier de patiënt gebruikt om zijn houdingen en bewegingen te organiseren en wat de kwaliteit daarvan dan is. Op basis van deze continue evaluatie kan de therapeut voortdurend de therapie bijsturen. Meer informatie kan u vinden op www.bobath.be