Vroeg motorische ontwikkeling

Vroeg motorische ontwikkeling Het behandelen van een jong kind bijvoorbeeld pre- en dysmature zuigelingen, zuigelingen met voorkeurshouding of jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Het behandelen van motorische problemen bij kinderen met gedragsproblematiek (bijvoorbeeld ADHD, ADD en stoornissen binnen het autisme spectrum, denkend aan PDD-NOS, Asperger) of een syndromale aandoening (vb.syndroom van Down, …). Het behandelen van kinderen met ademhalingsproblemen of blijvende luchtweginfecties.